Webová analytika

Zbierajte data o používaní vášho webu, sledujte chovanie používateľov, vylepšujte. Webová analytika prináša pravdu, namiesto domnienok a odhadov.

Navrhnem a zabezpečím presné meranie kľúčových udalostí na webe, napr. odoslanie formulára, registrácia používateľov. Samozrejme v plnom súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Vytvorím pre vás prehľadné reporty, ktoré povedia informáciu, nie len zobrazia nazbierané hŕbu dát a nič parádne hokejkové grafy. A to najlepšie? Data v nich sa samé aktualizujú každý deň – kedykoľvek tak máte odpoveď na vaše otázky.

Pokiaľ už čosi také máte, napr. od agentúry, môžem vykonať audit merania. Pretože aj webová analytika sa vyvíja a môže byť potrebné ju aktualizovať.

S čím pomôžem

  • Stratégia merania a technický koncept
  • Zber súhlasov a cookie lišta
  • Nastavenie a správa Google Analytics 4
  • Nastavenie a správa Google Tag Manager
  • Správa reportov v Google Looker Studio (predtým Data Studio)
  • Nastavenie a správa Hot Jar
  • Správa a nasadenie marketingových kódov (napr. pre Facebook alebo Google Ads)

Certifikovaný Google Analytics špecialista