superman

Musíš sa *urva vedieť predať

V ostatných dňoch som mal u nás vo firme za úlohu vybrať nového stážistu. CV, ktoré sa mi dostali na stôl boli väčšinou úplne faily. Aj situácie na pohovoroch. A pri tom stačí tak málo.

Nový začiatok

Vítam vás na mojom osobnom blogu, ktorého hlavnou témou bude na začiatok hlavne moja fitness kariéra a časť života. Tejto téme som sa zatiaľ venoval výlučne na stránkach môjho športového klubu ŠK Fitkári Bratislava.