Zviditeľnite sa na Google s príspevkami

Vytváraním príspevkov môžete zákazníkom poskytnúť aktuálny obsah v okamihu, keď si na Googli nájdu váš firemný záznam.